Tuesday, July 6, 2010

คำพยากรณ์ “พลูหลวง” ๑๐๐ ปี ๑๐ ยุค/สอนทะลุบล็อก

คำพยากรณ์ “พลูหลวง” ๑๐๐ ปี ๑๐ ยุค/สอนทะลุบล็อก
จาก มังกรดำ
คำพยากรณ์ “พลูหลวง” ๑๐๐ ปี ๑๐ ยุค
สยามสิน วลิตวรางค์กูร ...สรุปและรวบรวม
ประยูร อุลุชาฏะ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักเขียนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งมีนามปากกาว่า “น. ณ ปากน้ำ” หรือ “โหรพลูหลวง” และยังเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวิชาจิตรกรรม เกิดที่ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่ออายุ ๗๒ ปี (๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๑ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๓)
ประยูร นักโหราศาสตร์ไทย ที่นักการศึกษาทางโหราศาสตร์มองว่าเป็น “ระบบโหราศาสตร์ไทยแผนใหม่” หรือ “ระบบพลูหลวง” ที่พัฒนามาจากโหราศาสตร์แผนปัจจุบัน แต่ได้มีการจัดลำดับดาวครองราศีหรือเกษตรเสียใหม่ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (สุริยจักรวาล) โดยมีดาวเกษตรแต่ละเรือนเพียงดาวเดียวเท่านั้น (เกษตรเรือนเดียว) ซึ่งเรียงตามลำดับใกล้ไกลในระบบสุริยจักรวาล ไม่มีการคำนวณหาตนุเศษ แต่จะมีการเน้นให้พิจารณาในเรื่องของมุมโยคเกณฑ์ต่างๆ ธาตุต่างๆ และตนุลัคน์ (บางดวงชะตามีมากถึง ๙ ชั้น) เป็นสำคัญ
ประยูร หรือ โหรพลูหลวง ได้ฝากคำพยากรณ์บ้านเมืองไว้ให้คนไทยได้คิด โดยแบ่งยุคต่างๆ ในสังคมไทยในระยะ ๑๐๐ ปี เป็น ๑๐ ยุคอย่างน่าสนใจ ซึ่งขอให้ผู้อ่านใช้ดุลยพินิจพิจารณาตีความกันเอาเอง
เขาพยากรณ์ว่า ประเทศ “สยาม” ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศ “ไทย” เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒ ประกาศเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อผูกดวงกาลชาตาก็จะมีลัคนาอยู่ที่ “ราศีกรกฎ” ได้พยากรณ์ไว้ว่า...
“คำว่า สยาม หรือ เสียม เป็นคำที่สำคัญที่สุด เพราะมาควบคู่กับความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรทุกยุคทุกสมัย การเปลี่ยนชื่อประเทศ ซึ่งเท่ากับการทำลายเอกลักษณ์ของชาติ เป็นการฉีกประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิง”
ประยูร ได้พยากรณ์ดวงชาตาการเปลี่ยนชื่อจาก “สยาม” มาเป็น “ไทย” ไว้ โดยได้แบ่งออกเป็น ๑๐ ยุคในรอบ ๑๐๐ ปี โดยแต่ละยุคมีอายุ ๑๐ ปี นับแต่มีการเปลี่ยนชื่อประเทศ ดังนี้...
๑. ยุคกาลี ตรงกับช่วง พ.ศ.๒๔๘๒– ๒๔๙๒
๒. ยุคมิตรมาเยือน ตรงกับช่วง พ.ศ.๒๔๙๒ – ๒๕๐๒
๓. ยุคเฉือนดินแดน ตรงกับช่วง พ.ศ.๒๕๐๒ – ๒๕๑๒
๔. ยุคแสนแค้นกลางเขาควาย ตรงกับช่วง พ.ศ.๒๕๑๒ – ๒๕๒๒
๕. ยุคลายเสือครองเมือง ตรงกับช่วง พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๓๒
๖. ยุคฟูเฟื่องชาวสังคม ตรงกับช่วง พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๔๒
๗. ยุคชมบุญทรราชย์ ตรงกับช่วง พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๕๒
๘. ยุคชาติวิปโยค ตรงกับช่วง พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๒
๙. ยุคโรคคลาย ตรงกับช่วง พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๗๒
๑๐.หายกังวล ตรงกับช่วง พ.ศ.๒๕๗๒ – ๒๕๘๒


แอบไล่ล่า เข่นฆ่า คนเสื้อแดง
ใช่ระแวง เปล่าความ ตามรัฐเฉลย
ระวังตัว ระแวงภัย ให้คุ้นเคย
อย่าละเลย อาจพลาดพลั้ง ทั้งชีวิน

มัวตั้งรับ ก็เหมือนกับ การแข่งบอล
จำต้องย้อน รุกเกมส์กลับ ให้ดับดิ้น
หลงคารม จอมอสัตย์ รัฐเล่นลิ้น
อาจหมดสิ้น ผู้พิทักษ์ รักเสื้อแดง.

วันนี้ข้าพเจ้ามีบทเรียน!ให้ดูให้อ่านให้แจกให้เก็บให้ส่งเมล์ ไฟล์สกุล.pdf ช่วยแจกเพื่อนคนไทยด้วย.!..ขอรับ สอนทะลุบล็อก I สอนทะลุบล๊อก II สอนทะลุบล๊อกIII

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.